דבריי בטקס הענקת אות יקיר האיגוד ליחסי ציבור 2011

טקס "האריה השואג" 2011
הענקת אות יקיר האיגוד הישראלי ליחסי ציבור ודוברות לאפרים לפיד

סילביה, חברי הנהלת האיגוד, בני משפחתי, חברות וחברים, קהל יקר,

מלאתי תפקידים רבים בחיי ומטבע הדברים כל תפקיד כזה, קורס או פרויקט לווה בטקס סיום, שהיו לי בהם הזדמנויות רבות לשאת דברים. היו ארועים מרגשים יותר, ואחרים שבהם אתה עובר מתחנה לתחנה בחיים.
הארוע הערב הוא בעל משמעות עמוקה מאד עבורי.
האות שאתם מעניקים לי היום, יום ירושלים, הוא ציון "מפעל חיים", מסמל עבורי כברת דרך ארוכה מאד בתחומים רבים.
הדוברות ויחסי הציבור ממלאים "קלנדרית" שלושים שנה בחיי, בהם מלאתי תפקידי דוברות ותקשורת כדובר צה"ל, מפקד גלי צה"ל, מנכ"ל "יפעת", יועץ התקשורת של שר החינוך והתרבות, דובר הסוכנות היהודית, ראש מנהלת ההסברה של רשות החירום הלאומית, יו"ר ועדת הסברה וקשרי ציבור ב"צוות" ארגון גמלאי צה"ל ובמרכז למורשת המודיעין,
ומעל לכל – מרצה לדוברות ב 14 השנים האחרונות באוניברסיטת בר אילן, הסמוכה לכאן. (כמה סמלי עבורי לערב זה..)
למשימה האחרונה אני מייחס חשיבות מיוחדת. אני רואה בה שליחות, להעמיד תלמידים לדורות הבאים של המקצוע, לעודד אותם בדרכם החדשה ולהיות להם לעצה גם אחרי הלימודים.

לבי פתוח לעצה וסיוע באופן שוטף לחברות וחברים רבים מהתפקידים השונים בחיי. אין כמעט יום שאני לא ממלא הלכה למעשה את הפסוק ממשלי "ותשועה ברב יועץ".

אני מודה מאד:
* למשפחתי – לאשתי, ילדיי ונכדותי הנותנים לי השראה, סיפוק ומרץ להמשיך בעשייה הנמרצת לטובת הכלל.
* לחברות ולחברים הרבים המלווים אותי שנים בידידות מופלאה.
* להנהלת האיגוד ליחסי ציבור ודוברות ובראשו ידידתי היקרה סילביה, על הכבוד שאתם מעניקים בהענקת תואר "יקיר האיגוד".

פעמים רבות מזכירים לי את הפסוק מירמיהו "הבן יקיר לי אפרים". היום אתם מעניקים לו הוכחה עדכנית.  בהמשכו נאמר שם "מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד", כלומר הדוברות והדיבור צמודים לשמי עוד מקדמת דנא.

ולכך אני מוסיף את שם משפחתי לפיד שכולל בתוכו:
לב, פעילות, יהדות-ציונית, דוברות
והנה קבלתם את כל אישיותי בערב זה.
תודה לכולכם, בשורות טובות.

אפרים לפיד

כ"ז אייר תשע"א – 31 מאי 2011

מודעות פרסומת

הענקת אות יקיר האיגוד ליחסי ציבור לשנת 2011 לאפרים לפיד


משמאל – דוד נוימן, נשיא האיגוד, לפיד, הנכדות להב ונועם ויצחק קגן, חבר הנהלת האיגוד