ערב מורשת שמ-2 נערך במל"מ ב-23.12.10

במהלך הערב,  נתתי סקירה על "סנטור" בתולדות היחידה לפני מלחמת ששת הימים.

"סנטור" – כניסת עידן ההתרעה למודיעין

הסביבה האזורית – העולם הערבי
איחוד ופירוד בעולם הערבי (1961- פירוק קע"מ, 1964 – תחילת עידן ועידות הפסגה)
הקמת מפקדה ערבית מאוחדת – מפע"מ (1964)
החלטה ערבית על הטיית מקורות הירדן. "המלחמה על המים".
המצרים מובילים מחאה ערבית ובינלאומית על הקמת הכור בדימונה.
הקמת אש"פ (1964) ותחילת פעולות הטרור (1965) .

המודיעין הישראלי
מפנימים לקחי "רותם" (1960).
ראש אמ"ן חדש – אהרון יריב (1963) נכנס במרץ רב לתפקיד.
רמ"ח איסוף חדש ודומיננטי – אלי זעירא מוביל עדיפות לאיסוף מבצעי וסיגינטי.
הפנמה מודיעינית של האיום המצרי לתקיפת הכור – מכינים היערכות אסטרטגית "סנטור".

צעדים שננקטו בחמ"ן
עדיפות לאיום האוירי – שיפור היערכות לכיסוי ולדיווח של ח"א המצרי
שינוי מהותי בסדרי הדיווח המודיעיני: מעתה קצינים מקצועיים עוסקים בנושא ולא קצינים תורנים.
הקמת מרכז התרעה ודיווח ביחידה ("שופר")
הקמת מרכז דיווח באמ"ן (מד"ת)

לפיד בערב המורשת עם תא"ל אריה בנטוב שהיה מפקד היחידה.

מודעות פרסומת

מרוב מידע לא רואים את המודיעין – "במחנה", 27.7.07

מלאכת מחשבת – 60 שנה למודיעין הישראלי, מבט מבפנים

מלאכת מחשבת – הספר המלא