סוף מעשה במחשבה תחילה – "ישראל היום", 24.12.07

מודעות פרסומת

המלחמה על התודעה – "ישראל היום", 30.12.08

הסברה יצוקה – "ישראל היום", 5.1.09