ביקורת ספר: "מלחמת הצללים, המוסד וקהילת המודיעין"

מלחמת הצללים, המוסד וקהילת המודיעין

יוסי מלמן ודן רביב, הוצאת ידיעות ספרים, 2012

ספרים רבים נכתבו על המודיעין הישראלי, חלקם בידי אנשי מודיעין כביוגרפיות על פועלם, אחרים על ידי עיתונאים וחוקרים וספר מקיף אחד שיכול להיחשב הכי "רשמי" פורסם ביוזמת המרכז למורשת המודיעין. סדרה היסטורית חשובה על שנותיו הראשונות של המודיעין הצבאי כתב פרופ' יואב גלבר.

ספרם של יוסי מלמן ודן רביב שיצא לאחרונה מקיף את רוב העשייה המודיעינית הניתנת לפרסום מראשיתה  ועד ימינו ממש בכתיבה עיתונאית קולחת , ללא יומרה להיות ספר היסטורי.

הספר רצוף סיפורי פרשיות ומבצעים בסדר אקראי, תוך הכללה של מאות פרטים היסטוריים מדוייקים על נושאים מגוונים שהיו באחריות אמ"ן, המוסד, שב"כ, נתיב ואף המלמ"ב (אף שאינו גוף מודיעיני במשמעותו המילולית).

המחברים הקפידו להוסיף הערות-אסמכתאות לאמירות רבות על בסיס מאמרים וספרים שפורסמו בעבר, אך הרבה ציטוטים גם משיחות עם אנשי מודיעין רבים במהלך השנים.

המחברים מגלים ידענות מופלגת בנבכי המודיעין וכך יש להם יכולת למתוח ביקורת על תהליכים כמו, למשל, היומינט בחמ"ן ובמוסד שנחל הישגים רבים אך גם כשלונות לא מעטים.

באופן טבעי בולט בספר המשקל הרב למבצעי מודיעין אנושי על ידי המוסד, שב"כ ואמ"ן ופחות חלקן של הסוכנויות המובילות בשנים האחרונות : הסיגינט והויזינט, אשר אינן נתונות עדיין לחשיפה מלאה של סיפורים עסיסיים כמו ביומינט. המחברים חוזרים שוש ושוב על החשיבות שיש להעניק ליומינט , כאילו מישהו דואג להצניע את תרומתו של התחום הזה לאחרונה.

לפי השבחים שחלקו המחברים לצנזורה הצבאית בהקדמה ניתן לשער כי היא נהגה אתם בפתיחות האופיינית לצנזורה בשנים האחרונות. ותיקי המודיעין עשויים להרגיש אי-נוחות בקריאה חשופה של מבצעים, אך הצנזורית הראשית אמרה לי בעקבות המחמאות בספר זה כי נהגו בו כמו בכל פרסום אחר ועל כן אין בספר פגיעה בבטחון המדינה.

איש מודיעין לא יכול היה לפרסם ספר כזה. יש כאן פרטים אשר לא ייכללו בספר היסטורי של מודיעין ובחלקם הפרטים לא חייבים להיות האמת לאמיתה. גם אם אין בספר חידושים רבים הוא עושה סדר ומקל על מי שמחפש מידע לקראת הכנת ארוע, כנס, כתיבה או הרצאה בנושאי מודיעין. יש בו מפתח אישים מצויין המאפשר לאתר את המידע הרלבנטי. זהו ספר הנקרא פרקים פרקים ויכול לשמש מקור מצויין למתענינים במודיעין הישראלי.

תא"ל מיל' אפרים לפיד , לשעבר קצין מודיעין בכיר

אוקטובר 2012

מודעות פרסומת