רב שיח במל"מ על המודיעין בששת הימים עם ראש אמ"ן אהרון יריב וקמ"נים – יוני 1977

מודעות פרסומת