ספר חדש באנגלית אודות המודיעין הישראלי

Israel's Silent Defender: An Inside look at Sixty Years of Israeli Intelligence

קובץ מאמרים בעריכת תא"ל (מיל') עמוס גלבוע ותא"ל (מיל') אפרים לפיד על תחומי העיסוק העיקריים של המודיעין.

הספר רואה אור בהוצאת המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) והוצאת גפן ירושלים.

לעיון ראשוני בספר

מודעות פרסומת

מלאכת מחשבת – 60 שנה למודיעין הישראלי, מבט מבפנים

מלאכת מחשבת – הספר המלא